close-pop-up.svg

Mantling utendørs med Wraptec

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Våt isolasjon på rør og kanaler utendørs er historie. WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon av mineralull.

Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen.

Korrosjon under isolasjon (CUI) er et stort problem på rør og er årsak i 40-60% av vedlikeholdskostnader. 
Det har det vært en utfordring å finne en mantlingsløsning for isolerte rør og kanaler som skal holde vann helt vekk fra installasjonen. Typisk brukt i dag er aluminiumsmantling, som i beste fall er forseglet med silikonmasse i skjøtene. Erfaring har vist at det er svært vanskelig å få et slikt system tett, og resultatet har vært våte isolasjonsmaterialer som ikke har evne til å tørke opp. Våt isolering mister isoleringsevnen i tillegg til at rør begynner å korrodere med påfølgende høye kostnader det kan medføre. 

Wraptec løser dette problemet samtidig som det er enkelt å montere. Produktet leveres på ruller á 10 meter i bredde 70 og 560mm som kappes med en vanlig saks i passende lengder tilpasset det isolerte røret eller kanalen. I og med at Wraptec er selvvulkaniserende ved overlapp oppnås en 100% vanntett installasjon som samtidig også tåler sollys (UV).

Kontakt Glava sitt salgsteam Teknisk Isolering før du igangsetter montering av Wraptec.

Man regner opptil 50% tids- og kostnadsbesparelse ved installasjon sammenlignet med tradisjonell alumantling.

Se våre monteringsfilmer på YouTube
• Avslutning mot vegg
• Rektangulær kanal
• Ulike kanalbend og avgrening
• Feste mot oppheng/stag
• Koning av rør
• 90° albue/rørbend
• 45° grenrør
• Ventil rør
• Utførelse ved installasjon under vann

Glava Wraptec illustrasjon.jpg
Wraptec illustrasjon

 

Lufttetthet i ventilasjonsanlegg

Når du bruker Wraptec utenpå isolerte sirkulære eller rektangulære kanaler må det sikres at ventilasjonssystemet er lufttett. Lekkasje i ventilasjonsanlegget kan forårsake blemmer/blærer i produktet. Sørg også for at alle luftlommer under påføring av Wraptec presses vekk og ut slik at det er full kontakt mellom Wraptec og aluminiumsfolien på isolasjonen. Se monteringsfilmen «Rektangulær kanal» fra minutt 1:00.

Det er ikke nødvendig med lim eller tape for montering, og det kreves ikke personlig verneutstyr i arbeidet. Fugemassen M-Glue benyttes ved avslutning mot andre materialer der man altså ikke får den selvvulkaniserende funksjonen. Både WrapTec og tilstøtende underlag må tilføres varme (bruk flammepistol) før påføring av M-Glue for å fjerne overflatespenninger (10cm/s).

Ved montering av Wraptec er det viktig å sørge for minst 20mm overlapp for å unngå vanninntrenging og at omgivelsestemperatur er minst +5°C grunnet vulkaniseringsprosessen.

Klebestoffet på baksiden av Wraptec har to funksjoner; det ene for å speede opp vulkaniseringen og det andre for at den skal klebe seg mot isolasjonen. Derfor må isolasjonen som benyttes ha en aluminumsoverflate og være ren for støv og smuss. Isolasjonsskjøter forsegles med alutape. Ved bruk av Wraptec utenpå nettingmatter må det sikres skarpe kanter fra nettet ikke ødelegger mantlingen. Tape ender og skjøter med alutape eller legg ett ekstra lag med Glava Lamellmatte utenpå før mantling. Alternativt to lag Wraptec. Ved endeavslutning mot andre porøse materialer må disse primes først meg egnet primer. 

Fornøyde kunder!

Bransjen gir svært god tilbakemelding på produktet WRAPTEC.
Fleksibelt, og enkelt.

"Fleksibelt, og enkelt. Trenger ikke utvidet kompetanse på mantling slik en gjør med f.eks alumantling. En annen stor fordel er at bulker på Wraptec mantlingen lett forsvinner siden mantlingen er av mykt og fleksibelt materiale sammenliknet med tradisjonell alumantling."
Audun Skandsen, Kalkulatør/prosjektleder - Ragnar Svensen AS

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen