close-pop-up.svg

Omvendte tak/duotak

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

 I mange områder er det dårlig med friområder og med slike løsninger får man en gylden mulighet til å bruke taket som et rekreasjonssted. Disse takløsningene er derfor i sterk vekst.

I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak. Vi anbefaler XPS i ulike kvaliteter, avhengig av hvilke belastninger taket skal utsettes for. I et duotak er det isolasjon både over og under tettesjiktet. Det er vanlig å bruke Glava EPS i ønsket kvalitet, ofte skråskåret under tettesjiktet, og  XPS over tettesjiktet som i et omvendt tak. 

Da både XPS og Glava EPS er klassifisert som brennbare materialer, må brannhensyns tas med i prosjektering. Vi hensviser til TPF 6 for detaljer. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen