close-pop-up.svg

Oppbygging av kjølerom

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Kjølerom bør bygges som et “rom i rommet”. Her benyttes Glava Plate/Rull. Til en gjennomsnittsfamilie bør kjølerommet være på 3-6 m2. Temperaturen i kjølerommet bør være 4-7° C. 

Kjølerom bygges med en luftespalte på ca. 10 cm mot eksisterende konstruksjon, for å sikre god lufting rundt kjølerommet og forhindre oppfukting ved lekkasjer eller diffusjon. God lufttetting er særdeles viktig for et godt resultat. Mot varme rom må det brukes en tett fuktsperre av plast med klemte skjøter på varm side. 

Til slutt monteres den innvendige kledningen. Til innvendig kledning må det benyttes materialer som ikke setter smak på matvarene, og som er dampåpne. 

På innsiden av kjølerommet brukes en damp-åpen vindsperre. Ikke plasser kjølerommet mot rom med høy temperatur eller høy luftfuktighet som bad, badstu, fyrrom e.l. 

Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av tre, bygges med luftespalte på samme måte som for veggene. Gulv mot oppvarmet rom med etasjeskiller av betong, porebetong eller lettklinker kan lages som et flytende gulv. 

Legg fuktsperre på dekket og sørg for klemte skjøter. Legg f. eks. 20 mm Glava Trinnlydplate, for isolering, og 22 mm gulvspon. Husk kantavstivning. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen