close-pop-up.svg

Støydemping i industri med hygienekrav

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Det er svært viktig at man går nøye gjennom alle produktdata og velger riktig produkt til riktig anvendelsesområde. Det er også viktig at man bestemmer seg for rengjøringsrutinene og nedfeller dette i FDV-anvisningen.

Nyttige hovedregler:
Dersom du skal rengjøre med lavtrykk/høytrykk mer enn 2 ganger pr. år, må du bruke Hygiene Advance i C3 korrosjonsbeskyttet bæresystem. Dersom du begrenser rengjøring med vann til 1-2 ganger pr. år kan du benytte Hygiene Performance. I begge tilfeller krever systemet fastklipsing av platene. Dersom du ønsker å rengjøre platene ved å ta dem ned, kan du benytte Hygiene Protec. Disse kan også tørkes av med fuktig klut på baksiden. I dette tilfellet bruker du ikke klips. Følg anvisningene for bruk av riktig rengjøringsmiddel.


Er du i minste tvil, ta kontakt med oss.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen