close-pop-up.svg

Støyisolering fra avløp

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

 Ø 110 mm Standard plastrør

  LA, eq24 [dB]
Antall timer per døgn
 
Isol.materiale Vannmengde [l/s] 1,5 3 6 12 24 Maks [dB] 
Plastrør
Uisolert
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
37,1
41,3
43,6
45,4
40,1
44,3
46,6
48,4
43,1
47,3
49,6
51,4
46,1
50,3
52,6
54,4
49,1
53,3
55,6
57,4
50,1
54,3
56,6
58,4
Plastrør
19mm cellegummi
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
28,2
33,8
36,3
39,3
31,2
36,8
39,3
42,3
34,2
39,8
42,3
45,3
37,2
42,8
45,3
48,3
40,2
45,8
48,3
51,3
41,2
46,8
49,3
52,3
Plastrør
50mm Glava Rørskål
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
23,6
29,4
33,4
35,7
26,6
32,4
36,4
38,7
29,6
35,4
39,4
41,7
32,6
38,4
42,4
44,7
35,6
41,4
45,4
47,7
36,6
42,4
46,4
48,7

Verdiene baserer seg på SP rapport P501487, 2005-03-20

Ø 110 mm Støpejernsrør

  LA, eq24 [dB]
Antall timer per døgn
 
Isol.materiale Vannmengde [l/s] 1,5 3 6 12 24 Maks [dB] 
Støpejern
Uisolert
Metallfeste
0,5
1,0
2,0
4,0
26,4
30,0
32,8
36,0
29,4
33,0
35,8
39,0
32,4
36,0
38,8
42,0
35,4
39,0
41,8
45,0
38,4
42,0
44,8
48,0
39,4
43,0
45,8
49,0
Støpejern
Uisolert
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
25,4
29,3
32,5
35,8
28,4
32,3
35,5
38,8
31,4
35,3
38,5
41,8
34,4
38,3
41,5
44,8
37,4
41,3
44,5
47,8
38,4
42,3
45,5
48,8
Støpejern
19mm cellegummi
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
18,1
24,1
28,6
32,6
21,1
27,1
31,6
35,6
24,1
30,1
34,6
38,6
27,1
33,1
37,6
41,6
30,1
36,1
40,6
44,6
31,1
37,1
41,6
45,6
Støpejern
50mm Glava Rørskål
Mykt feste
0,5
1,0
2,0
4,0
11,4
15,4
21,4
25,2
14,1
18,4
24,4
28,2
17,4
21,4
27,4
31,2
20,4
24,4
30,4
34,2
23,4
27,4
33,4
37,2
24,4
28,4
34,4
38,2

Verdiene baserer seg på SP rapport P501487, 2005-03-20

Mange beborere i familiehus og leiligheter er plaget av støy fra avløpsinstallasjoner.

Støy fra avløp er ofte sjenerende selv om lydnivået ikke er særlig høyt eller langvarig. For å redusere lydavstrålingen fra avløpsrør kan man isolere rørene og/eller kasse de inn med gipskledning. 

Glava®  har utført støymålinger av avløpsrør (etter NS-EN 14366) av plast og støpejern som er uisolert samt isolert med 19mm cellegummi (tilsvarende Kaiflex) og 50mm Glava Rørskål av mineralull. 

Resultatet viser at 50mm Glava Rørskål er det mest effektive tiltaket for å redusere støyen. Les mer om effekten under ulike forhold i skjemaet nedenfor. Merk at ved innkassing med 1 lag 13mm gips kan man i tillegg forvente en ytterligere lydreduksjon på 15 dB(A) og for 2x13mm gips lydreduksjon på 20 dB(A), ref. Byggdetaljeblad 553.182 "Støy fra avløpsinstallasjoner" fra Byggforsk. Ved innkassing skal alle skjøter forsegles med fugemasse. Lyden går nemlig der luften går, og utette skjøter må derfor forsegles. 

En lydreduksjon på 8-10 dB(A) vil øret oppfatte som en halvering av lyden. 

SÅ MYE REDUSERES STØYEN:

Tabellene viser støymengden ved uisolert plastrør sammenlignet med isolert plastrør med 50 mm Glava Rørskål. Dette er målt ved 4 ltr vann/sek. og LA maks dB(A). Se uthevede verdier fra tabellen som ligger på løsningsdata.

Tabellene viser at støyen reduseres med 10 dB(A), som oppfattes som en halvering av lyden.

For støpejernsrør (se løsningsdata) vil man også få en støyreduksjon på 10 dB(A) ved isolering av 50mm Glava Rørskål men da er utgangspunktet for en uisolert støpejern kun 48,8 dB(A) for LA maks og 4 ltr vann/sek. Dette gir en lydmåling på 38,2 dB(A) for 50mm Glava Rørskål.

LA= målt lydtrykksnivå 
LAeq24h er målt under 24 timer. 
Dersom det buldrer bare halve døgnet (12 timer) synker LAeq24h med 3 dB til 47 dB. 
Om tiden halveres igjen, synker LAeq24h med 3 dB. 
LAmax er La,A + 1-2 dB. 

Eksempel: Du har La, A = 50 dB. Dette betyr at om det buldrer 50 dB under 24 timer så blir LAeq24h = 50 dB. Dersom du har vann i røret 6 av 24 timer, ta vekk 6 dB fra La,A så får du ditt LAeq24h

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen