close-pop-up.svg

Tanker og beholdere

Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre energitap, kondens, frysning, temperaturfall i mediet og høy overflatetemperatur.

 Tanker og beholdere har et meget bredt anvendelsesområde - fra oppbevaring av flytende gass ved lave temperaturer (ca. - 165°C) over oppbevaring av melk og øl (3-5°C) til varme tanker på +240°C. 

LNG Tanker (t ≥ -165°C)

Designspesifikasjoner for lagringstanker som holder flytende naturgass (LNG), flytende oksygen eller nitrogen for kjemiske prosesser eller forbrenningsprosesser er svært krevende ikke bare når det gjelder konstruksjon, men også når det gjelder isolasjonssystemene som brukes. I og med at tankvolum kan utvide og trekke seg sammen, avhengig av væskenivået inni, må isolasjonen inneha egenskaper både for komprimering og spenst. For å oppfylle dette kravet har Saint-Gobain Isover utviklet Cryolene løsningen for isolering av cryogeniske tankvegger og tak. Glassullproduktet Glava Marine Roll er også testet for dette formål. Kontakt Glava AS.

LNG-Tankillustrasjon.jpg

Tanker med medietemperatur 0°C < t < 10°C

Ved oppbevaringstanker med lave medietemperaturer kan det være forskjellige forhold som må tas i betraktning:

  • Isoleringen skal ha en tykkelse som sikrer at det ikke skjer en temperaturendring i mediet
  • Det må ikke oppstå kondens på plateoverflaten
  • Det skal velges en velegnet dampsperre
  • Tanktoppen skal isoleres med et produkt som tilfredsstiller de krav som brukeren stiller

Det vil her være naturlig å velge Kaiflex cellegummi som kondensisolasjon. Produktet leveres i plater og ruller (med eller uten selvklebende bakside) som gjør produktet velegnet for enkel montering rundt tanker og beholdere.
I programmet IsoDim kan man enkelt beregne temperatur- og energiendringen for en isolert tank i en gitt periode.

Tanker med medietemperatur 10°C < t < 95°C

I dette temperaturintervallet er det sjelden fare for kondens, men det bør likevel undersøkes ved lave temperaturer og høy relativ luftfuktighet. Her er isoleringens primære oppgave å redusere energitapet. Tankveggene kan isoleres enten med Glava Extrem 32, Glava Proff 34 eller Glava Lamellmatte. Avstandsjern sveises på beholderen og isolasjonen stikkes på plass og låses fast med en låsebrikke. Videre monteres påsveisede avstandsholdere for montering av overflatekledningen. Hvis en rustfri tank skal isoleres bør avstandsholdere av trykkfast isolasjon benyttes for å unngå å sveise på de rustfrie platene.

Tankveggisolert_animert.jpg
Tankvegg

Tanker med medietemperatur 95°C < t < 250°C

Her kan det benyttes begge typer av avstandsholder nevnt i foregående avsnitt. Men i dette temperaturintervallet er det av stor betydning å redusere all direkte forbindelse fra beholderoverflaten til utvendig bekledning som igjen betyr at avstandsholdere av trykkfast mineralull er påkrevd. Tankveggene kan her isoleres enten med  Glava Extrem 32, Glava Proff 34 eller Glava Lamellmatte. Ved temperaturer høyere enn +200°C anbefales U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (maks. +400°) eller U Tech Ultimate (maks. +650°C). Kontakt Glava for energioptimal løsning/produkt.

Tanktopp

Ved tanktoppisolering er flere forhold utslagsgivende for den anvendte løsningen, for eksempel trykkpåvirkning ved arbeidet, begrenset persontrafikk og snøbelastning. Tanktoppen bygges opp med avstandsrigler av metall og kledning av galvaniserte stål- eller aluminiumsplater. Er denne konstruksjonen dimensjonert til å bære alle laster nevnt ovenfor kan hullrommet fylles med produktene nevnt i avsnittet ovenfor. Hvis det stilles krav til trykkstyrke på isolasjonen som støtte til metallkonstruksjonen må det benyttes trykkfast isolasjon. Det kan være for eksempel Glava Robust Lamell, XPS plater eller annen egnet isolasjon.

Industrianlegg.jpg
Industrianlegg

 

Bilde av en håndverker som isolerer et kobberrør
Teknisk isolering

Hvorfor isolere kalde rør?

Skadeforebygging, helse, komfort og reduksjon av energiutgifter er viktige argumenter for å isolere kalde rør og VVS-installasjoner.

Arbeider som jobber med å isolere ventilasjonskanaler

Teknisk rom kan være et energiskluk

En real gjennomgang av varmerørene i teknisk rom kan fort bli en svært lønnsom affære. Stikkordet er rørisolasjon. Med enkle grep kan du spare titusener av kroner på næringsbyggets strømregning. Her er et regneeksempel.

Kult å være først i Norge med Glava Driv

– Jeg ville bygge et fremtidsrettet og energieffektivt hus, derfor valgte jeg massivtre og Glava Driv. Isolasjonssystemet var veldig kjapt å montere og lett å håndtere, sier byggmester Øystein Brastad Larsen.