close-pop-up.svg

Teknisk rom kan være et energiskluk

En real gjennomgang av varmerørene i teknisk rom kan fort bli en svært lønnsom affære. Stikkordet er rørisolasjon. Med enkle grep kan du spare titusener av kroner på næringsbyggets strømregning. Her er et regneeksempel.

Arbeider som jobber med å isolere ventilasjonskanaler

Alle større industribygg, næringsbygg og leilighetsbygg har det: Et teknisk rom med rør av alle slag, for eksempel til gulvvarme, radiatorer, tappevann og oppvarming av ventilasjonsluft. Ofte mangler rørene isolasjon, og det er her det store sparepotensialet ligger. Og det beste av alt: Det er enkelt å gjøre noe med! 

Årlig besparelse: 27 215 kroner  

I et tenkt regneeksempel har vi tatt utgangspunkt i et typisk kontorbygg med sju etasjer på til sammen 12 000 kvadratmeter. Hvis rørene i det tekniske rommet er uisolerte, vil effekten være markant ved å oppgradere til TEK 17.  
Den tekniske beregningen viser en årlig besparelse på hele 27 315 kWh. Hvis vi setter energiprisen til 1 kr/kWh, så sier det seg selv at dette også får et hyggelig utslag på driftsregnskapet. 

Lønnsom oppgradering 

Å etterisolere rørene i det tekniske rommet er en relativt kjapp jobb. Ofte er mye gjort i løpet av et par dager, og det medfører ikke driftsstans mens arbeidet pågår. Og når jobben først er gjort, sparer du både lommebok og miljø fra første sekund.  
Faktisk er det ikke uvanlig at hele investeringen er nedbetalt på halvannet år, naturligvis avhengig av energipris og utgangspunktet på det tekniske anlegget.  

Her er regnestykket for tekniske anlegg:

I tabellen har vi satt opp en beregning basert på et fiktivt teknisk rom. Men selv om det er en teoretisk beregning, illustrerer tabellen tydelig hvilket sparepotensiale som uisolerte eller dårlig isolerte rør utgjør. Regnestykket er representativt for mange næringsbygg i Norge. 

  • Type rør: Gulvvarmerør 45˚C  

Driftstid: 8mnd 
Dimensjon/lengde: 60,3mm / 15 m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 30mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh : 2.475,- 

  • Type rør: Radiatorrør T/R 55˚C 

Driftstid: 8mnd 
Dimensjon/lengde:114mm / 23m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 60mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh:10.535,- 

  • Type rør: Radiatorrør T/R 55˚C 

Driftstid: 8mnd 
Dimensjon/lengde: 76mm / 8m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 50mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh: 2.577,- 

  • Type rør: Luftbehandling 45˚C 

Driftstid: 12 mnd 
Dimensjon/lengde: 76mm / 5m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 50mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh: 1.587,- 

  • Type rør: Forvarming varmt tappevann 45˚C 

Driftstid: 12 mnd 
Dimensjon/lengde: 35mm / 17m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 30mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh: 2.568,- 

  • Type rør: Tappevann 70˚C 

Driftstid: 12mnd 
Dimensjon/lengde: 35mm / 6m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 50mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh: 2.298,- 

  • Type rør: Tappevann sirkulasjon 70˚C 

Driftstid: 12mnd 
Dimensjon/lengde: 28mm / 17m 
Foreslått isolasjon iht. TEK 17: 40mm Glava rørskål 
Beregnet årlig besparelse i NOK og kWh: 5.275,- 

Total beregnet besparelse ved isolering med Glava rørskål fra uisolert til TEK 17 er 27.315,- 

Forutsetninger for regnestykke: Kontorlokale på sju etasjer, i Oslo, ca. 12 000 kvm, pluss to plan parkeringskjeller. Energipris: 1 kr/kWh. Romtemperatur på 20˚ C i teknisk rom. I regneeksempelet har vi simulert uisolerte rør mot isolerte rør iht. TEK 17-standard.  

Kun årlig besparelse er hensyntatt i den økonomiske beregningen, uten montasje- og materialkostnad. Alle beregninger er basert på bruk av Glava rørskåler. 

Ønsker du befaring og energiberegning av teknisk rom?

Ta kontakt med salgsingeniør Stig Ronny Fredrikstuen. Han kan hjelpe deg med beregning og god råd til energisparing.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker jeg til at Glava kan lagre opplysningene mine, og til å bli kontaktet per e-post av en rådgiver. Jeg samtykker også til å motta nyhetsbrev fra Glava som jeg kan melde meg av når som helst.