close-pop-up.svg

Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Legg heller inn en telesikring med markisolering av Glava XPS. Gjelder personbiler opp til 3,5 tonn. 

  

Slik gjør du: 

 1.  Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L1). Beregn gravedybden. 
   
 2.  Grav ut til riktige dybde og bredde. 
   
 3.  Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4.   Legg ut markisoleringen. 
   
 5.  Sett kantsteinene i mørtel.
   
 6.  Fyll opp med 200 mm finpukk i oppkjørselen.
   
 7.   Fyll tilbake (200 - 300 mm) matjord på utsiden. 
   
 8.  Finpukklaget (200 mm) mettes og avrettes med subbus i toppen. 
   
 9. Det asfalteres. 

Det kan også legges heller eller belegningsstein istedenfor asfalt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen