close-pop-up.svg

Telesikring av støttemur

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Bak en støttemur kan det bygge seg opp store tele-trykk som kan skyve muren ut av stilling. Telehiv kan oppstå hvis det blir frost under murfoten. Med XPS  får du en grunn, frostsikker fundamentering av støttemuren. Her er vist et eksempel på støttemur for en oppfyllt terrasse ved et hus i skrått terreng med sokkeletasje.Slik gjør du: 

  

 1.  Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L2), se sidene 11 og3. 
  Beregn gravedybden.
   
 2. Grav ut til riktig dybde og bredde. 
   
 3. Fyll med (100 mm) finpukk, rett av. 
   
 4. Legg ut markisoleringen. Under murens tå der trykket blir størst må det eventuelt legges XPS med høyere trykkstyrke enn STYROFOAM™ 250 SL-A-N. Dette må kontrolleres ved beregning av rådgivende ingeniør. 
   
 5. Støttemuren settes opp. Den viste støttemuren kan fåes som ferdige støttemurselementer av armert betong, tilpasset fyllingshøyden. Det kan også støpes en tilsvarende støttemur på stedet. Muren må da dimensjoneres av rådgivende ing. 
   
 6. Isoler muren som vist. 
   
 7. Legg drenering og fyll med grus eller finpukk som vist, også over isoleringen på nedsiden. 
   
 8. Fyll stedlige gravemasser på baksiden av muren til oppunder matjordlaget.
   
 9. Legg ut den horisontale markisoleringen på murens bakside. 
   
 10. Legg ut matjorden. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen