close-pop-up.svg

Telesikring av stripefundamenter for carporter, levegger, etc.

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Her er vist telesikring av en carport som er bygget sammen med huset. 

  

Slik gjør du: 

 1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L2), se sidene 11 og 3. Beregn gravedybden. 
   
 2. Grav ut til riktige dybde og bredde.  
   
 3. Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finplukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4. Støp ringmuren på STYROFOAM™ 250 SL-A-N. Et fundament på 150 mm bredde på STYROFOAM™ 250 SL-A-N klarer en last på 13,5 kN/m (1,35 tonn/m). 
   
 5. Legg ut utstikkende markisolering. 
   
 6. Hvis det skal være gressplen på utsiden, fyll her med (20 - 30 mm) finpukk og deretter helt opp med matjord. 
   
 7. Hvis det skal være heller eller asfalt inne i carporten henvises til sidene 4 og 7 for oppbygging av lagene over markisoleringen. 
   
 8. NB! For telesikring av huset se vår brosjyre «Isolering i bakken» 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen