close-pop-up.svg

Telesikring av trapper

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Hvis trappen er forbundet med huset, kan det lett oppstå skader. Slike problemer unngår du med en enkel telesikring med STYROFOAM™ 250 SL-A-N. Eksempel er en inngangstrapp med et underliggende lag av STYROFOAM™ 250 SL-A-N som markisolering. Samme fremgangsmåte kan brukes for trapper med annen utforming, f.eks. trapp som i sin helhet ligger på bakken. 

 
 

Slik gjør du: 

 1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L3). Beregn gravedybden.
   
 2.  Grav ut til riktig dybde og bredde.
   
 3.  Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finpukk, slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag. 
   
 4.  Legg ut markisoleringen 
   
 5.  Fyll over med (100 mm) finpukk 
   
 6.  Lag trappen 
   
 7.  Ved evt. asfalt eller heller se beskrivelse på sidene 4 og 7 i brosjyren "Telesikring". 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen