close-pop-up.svg

Termisk isolering av kanaler

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.

Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen. 

Termisk 

Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: 

  • oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. 
  • oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. 
  • hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. 

Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. 

Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte.  
Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen