close-pop-up.svg

Toveisfall med kiler

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Fordelen med å bruke kiler er en enklere utlegging, samt at det ikke trengs å gjøre korrigeringer på isolasjonstykkelsene opp i mot et gitt U-verdi krav.  Ulempen med å bruke kiler er at man får en forholdsvis dårlig avrenning i graden på kilen ned til lavpunkt. Ved bruk av 1:40 fall på takflaten vil du få ca 1:150 fall i graden. Fall 1:60 på takflaten gir ca. 1:248 fall i graden, dvs. tilnærmet horisontalt. Grunnet dette opplever man at det ofte står vann i gradrenner på kiler. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen