close-pop-up.svg

Typiske årsaker til varmetap fra rør

Gjør beregning av varmetap fra tekniske anlegg.
Hvor mye kan du spare på å redusere energitap fra rør og tekniske anlegg? Se hva som er typiske årsaker til varmetap fra rør, kanaler og ventiler.

Varmetapene for et rør uten isolasjon er opptil åtte ganger større enn for et isolert rør.

Hvis varmtvannsrørene er dårlig planlagt og plassert, kan det gi store varmetap. Det øker kostnadene betydelig.

Gjør beregning av varmetap i vårt beregningsprogram IsoDim, eller få en befaring for å beregne energisparing i ditt tekniske anlegg.

Det gjelder spesielt for lange rør og sirkulasjon av varmt vann. Jo mer effektivt bygget er, desto viktigere blir det å ha effektive installasjoner. Dårlig isolerte varmtvannsrør kan forårsake store varmetap per år. Det er også viktig å passe på faren for oppvarming av stillestående kaldtvann spesielt i fellessjakter.

Dette er typiske årsaker til varmetap i bygg:

  • En stor risiko er unødvendige lange varmtvannssløyfer, som kan miste varme gjennom dårlig plassering og utilstrekkelig isolasjon.
  • Oppvarming av kaldtvann i sjakter, spesielt om natten når vannstrømmen er lav, er en annen utfordring.
  • Flerboligbygg kan ofte ha store varmetap grunnet konstante varmetap året rundt.

Reduserer varmetap med 30 prosent

En lønnsom løsning på konstante varmetap er bedre isolasjon. For hver dobling av isolasjonstykkelsen, reduseres varmetapet med cirka 30 prosent. Det er også viktig å sikre at kalde vannrør holder seg kalde, spesielt i felles varmt- og kaldvanndistribusjonssystemer. Optimalisering av disse faktorene kan hjelpe til med å spare energi på tekniske anlegg, redusere kostnader og forbedre effektiviteten i bygget.

Isolering av varmtvannsrør i bolig

I Enova sin brosjyre «Energisparing for deg som bor i en gammel bolig» står det at isolering av varmtvannsrør er svært effektivt – særlig hvis rørene går gjennom kald kjeller eller rom du ikke varmer opp. Korte rør som er godt isolert har nesten ikke varmetap. Lange uisolerte rørstrekk derimot, har stort varmetap. Isolering av vannrør som ikke er innebygde kan du gjøre selv ved å bruke ferdig isolasjon som er enkel å legge.

Varmetapene for et rør uten isolasjon er fem til åtte ganger større enn for et isolert rør, så koblinger og distribusjonsrør i fordelingsskap vil å stå for en relativt stor del av varmetapene fra varmtvannssystemet.

Bytte fyrkjelen og etterisolere rør
Glava Rørskål Climpipe for isolasjon av varme rør finnes i flere tykkelser og er enkel og feste rundt rørene. Foto: Jens Haugen

Bakterievekst er en risiko

Energisparing er en viktig årsak til å isolere rør. Men både HMS og krav til temperatur i bygg, er andre viktige hensyn. I Byggeforskriften TEK’17 § 15-5 Innvendig vanninstallasjon, er følgende nevnt for å forebygge bakterievekst, spesielt legionellabakterien:

Optimal veksttemperatur for legionellabakterien er 37°C, men den kan formere seg mellom 20°C og 45°C. Den kan også formere seg sakte ved lavere temperaturer. Bakterien dør i løpet av noen minutter ved temperaturer over 60°C.

For å forhindre vekst og spredning av legionellabakterien, bør følgende tiltak iverksettes:

  • Varmtvann i sirkulerende system bør holdes minimum 65°C.
  • Unngå bruk av plastmaterialer som kan være næring for bakteriene.
  • Dimensjoner rørsystemet slik at vannstrømmen er normal for den aktuelle rørdimensjonen.

Gjør beregning av varmetap fra rør

I Glava tilbyr vi rådgivning og beregning av varmetap i bygg. Ta kontakt for befaring, eller gjør din egen beregning: Finn beregningsverktøyet her

Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.