close-pop-up.svg

U SeaProtect minimerer vekten

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

ULTIMATE resultater fra mer enn 25 år med intens forskning av ISOVER.

ULTIMATE er produsert takket være en unik og patentert fiberiseringsprosess. Det resulterer i et helt slaggfritt produkt, laget av lange fine sammenvevde fibre: en ny generasjon høy-ytelses mineralull med utmerkede brannbeskyttelsesegenskaper og en drastisk redusert vekt (opptil 50 % lettere) sammenlignet med tradisjonelle steinullløsninger.

Bytt deadload for betalt last med ISOVER ULTIMATE. Dra nytte av å spare vekt og erstatte tradisjonell mineralull med U SeaProtect.

Drivstofforbruk
Besparelsen som følge av redusert drivstoffkompensasjon er rundt 1 500 000 kroner per år.

Vektreduksjonsresultater: 
280 tonn (tilsvarende vekt til 6 tilhengere på 45 tonn hver)

Drivstoffbesparelse: 
Med en hastighet på 23 knop kan du spare omtrent 180 000 $/år (≈1,5 MNOK) *

* Beregningshypotese:
15 t/dag, 340 d/år og 300 tonn HFO spart/år ved 600$/tonn tungt drivstoff.

-------------

U SEAPROTECT MINIMIZE WEIGHT
ULTIMATE results from more than 25 years of intense research by ISOVER. ULTIMATE is produced thanks to an unique and patented fiberizing process. It results in a totally shot-free product, made of long fine interwoven fibres: a new generation of high-performance mineral wool with excellent fire protection properties and a drastically reduced weight (up to 50% lighter) when compared to traditional stonewool solutions.
Swap deadload for paying load with ISOVER ULTIMATE
Profit from saving weight and replacing traditional mineral wool with U SeaProtect.
Reference:  Ro-ro passenger ferry, length 210 m, beam 29 m 2,800 passengers, 900 passanger cabins, 2 passanger public decks, 4 passanger cabin decks and 1 car deck.
280 tonnes (equivalent weight to 6 trailers of 45 t each)
Fuel saving: 
With a speed of 23 knots, approximately 180.000 $/year (≈1,5 MNOK) can be saved *
* Calculation hypothesis:
15 h/day, 340 d/year and 300t of HFO saved/year at 600$/ton of heavy fuel.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen