close-pop-up.svg

U SeaProtect termisk isolasjon

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

A full range of thermal insulation materials

UltimateProduct RangeProduct formDensity [kg/m3] FacingThicness [mm]
   24 unfaced20
  Roll36Alu1Aluminium25
   56G120Glass Cloth (black)30
USea Protect RangeSlab76G220Glass Cloth (white)40
   86G420Glass Cloth (white)50
  Wired Mat90B-AlB-Facing (Alu outside)70
   -B-GlB-Facing (Glass cloth outside)10

 

U SeaProtect serien ble lansert for Marine & Offshore i 2006, og gir termisk marine isolasjon et bredt spekter av bruksområder tilpasset cruiseskip, offshoreplattformer og OEM marine konstruksjoner.

Denne mineralullen med høy ytelse kombinerer utmerkede varmeisolasjonsegenskaper med effektiv brannbeskyttelse og en mye lavere vekt (opptil 40 % lettere sammenlignet med steinull).

 • Termisk ytelse
 • Unik letthet
 • Maksimal komprimerbarhet
 • Komfortabel installasjon
 • Maksimal fleksibilitet
 • Brannvern

Hvorfor er effektive varmeisolasjonsmaterialer så viktige?
Mye av skipets totale energiforbruk er knyttet til energien som forbrukes av VVS systemet (Varme, ventilasjon og sanitær) – det representerer så mye som 35 % for cruiseskip. Å velge løsninger med overlegne varmeisolasjonsegenskaper for vegger og kanaler garanterer økt passasjerkomfort og lavere driftskostnader.

ULTIMATE™ mineralullprodukter har utmerkede termiske isolasjonsegenskaper på grunn av dens unike indre mikrostruktur: 100 % fiberiserte isolasjonsmatter, helt fri for slaggstoffer. For samme tykkelse oppnår U SeaProtect produkter tilsvarende eller bedre termisk isolasjon enn steinullprodukter, samtidig som de er opptil 40 % lettere.

Et komplett utvalg av varmeisolasjonsmaterialerU SeaProtect termiske isolasjonsmaterialer kan brukes til et bredt spekter av bruksområder fra skott- og dekkisolasjon til OEM, VVS og rørløsninger. De 3 hovedtypene isolasjonsprodukter (ruller, plater og nettingmatter) med forskjellige tykkelser og romvekt kan kombineres med et utvalg av belegg og tape avhengig av dine behov.

www.isover-technical-insulation.com

-------------------------------

U SEAPROTECT THERMAL INSULATION
Launched for Marine & Offshore in 2006, the U SeaProtect range provides marine thermal insulation adapted to a wide range of applications for cruise ships, offshore platforms and OEM marine constructions.
This high-performance mineral wool combines excellent thermal insulation properties with effective fire protection and a much lower weight (up to 40% lighter compared to light weight stone wool).
 • Thermal performance
 • Unique lightness
 • Maximum compressibility
 • Comfortable installation
 • Maximum flexibility
 • Fire protection
Why are effective thermal insulation materials so important?
Much of your ship’s total energy consumption is linked to the energy consumed by your HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) system - it represents as much as 35% for cruise ships. Opting for solutions with superior thermal insulation properties for your walls and ducts guarantees increased passenger comfort while lower operating costs.
ULTIMATE™ mineral wool products have excellent thermal insulation properties due to their unique internal microstructure: 100% fiberized insulation mats, completely free of slugs. For the same thickness, U SeaProtect products achieve equivalent or better thermal insulation than lightweight  stone-wool products, while being up to 40% lighter. 
A full range of thermal insulation materials
U SeaProtect thermal insulation materials can be used for a wide range of applications from bulkhead and deck insulation to OEM, HVAC and piping solutions. The 3 main types of insulation product (rolls, slabs and wired mat) with different thicknesses and densities can be combined with a choice of facings and tapes depending on your needs. 

www.isover-technical-insulation.com

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen