close-pop-up.svg

U SeaProtect VVS isolasjon

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Takket være ULTIMATE mineralull, leverer ISOVER teknisk avanserte isolasjonsprodukter for varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer i marine og offshore-miljøer, samt isolasjon for teknisk utstyr om bord.

Komfort og sikkerhet om bord
ISOVERs produktutvalg oppfyller alle typer krav i mange forskjellige marine- og offshoreapplikasjoner - mest relatert direkte til aspekter av komfort og sikkerhet om bord. Typiske bruksområder der ISOVER ULTIMATE produkter brukes regelmessig inkludert maskinrom, varmesystemer, klimaanlegg og ventilasjonssystemer, røropplegg, kjeler og mange andre.

ULTIMATE Marine &; Offshore isolasjonsprodukter tilbyr løsninger for alle brannsikre konstruksjoner basert på en strømlinjeformet portefølje av standardprodukter.

ULTIMATE Marine og Offshore isolasjonsprodukter tilbyr løsninger for alle brannsikre konstruksjoner basert på en strømlinjeformet portefølje av standardprodukter. Denne klart definerte serien gir ikke bare lagrings- og transportfordeler, men forenkler installasjonen ombord, og bidrar til å unngå potensielt farlige feil.

www.isover-technical-insulation

---------------------------

U SEAPROTECT HVAC INSULATION

Thanks to ULTIMATE mineral wool, ISOVER provides technically advanced insulation products for Heating, Ventilating, and Air Conditioning systems in Marine & Offshore environments, as well as insulation for on-board technical equipment.
Comfort and safety on board
The ISOVER products range meets all kinds of requirements in many different Marine & Offshore applications - most related directly to aspects of on-board comfort and safety. Typical applications where ISOVER ULTIMATE products are regularly used include engine rooms, heating systems, air-conditioning and ventilation systems, pipework, boilers and many others.
ULTIMATE Marine & Offshore insulation products offer solutions for all fire-resistant constructions based on a streamlined portfolio of standard products. This clearly defined range does not only provide storage and transportation benefits, but simplifies on-board installation, helping to avoid potentially dangerous mistakes.

www.isover-technical-insulation

 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen